Categorized | Game Flash

Bắn bóng tròn

Hãy trổ tài bắn bóng của mình đi nào

Với sự nhanh mắt để kết hợp ba quả bóng cùng loại lại với nhau

Bạn hãy ghi cho mình số điểm thật cao đi nào

Chơi ngay:

 

Leave a Reply