Pikachu cổ điển

Cách chơi:

Dùng chuột để chọn 2 hình giống nhau sao cho đường nối giữa chúng không quá 2

Bắt đầu:

Nhấp chơi luôn để bắt đầu

Mô tả

Nhiệm vụ của trò chơi là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đường nối giữa cặp hình đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình.

Mục tiêu của trò chơi

Tìm ra tất cả cặp hình giống nhau và qua màn

Play Game:

Leave a Reply